Vycházka na Baldov

Dne 12. června 2024 jsme opět uskutečnili vycházku na vrch Baldov a žáky seznámili s historií tohoto památného místa. U táborového ohně jsme si užívali společné chvíle vyprávěním, zpěvem, zábavnými soutěžemi a opékáním vuřtů. Vycházka se vydařila. Byla to naše Číst dále…

Beseda na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy

Dne 3. dubna 2024 nás opět navštívil pan Tomáš Řehák. Besedoval s žáky na téma ‚‚Sex, AIDS a partnerské vztahy”.  Na základě vlastních zkušeností se podělil o své nezapomenutelné postřehy, někdy i velmi smutné zážitky, při setkání s těžce nemocnými Číst dále…

Cizinec není našinec, nebo?

Dne 18. března 2024 jsme v domově mládeže uskutečnili besedu ,,Cizinec není našinec, nebo?” Přednášejícím byl pan Bohumil Novák. Žákům vysvětlil, jak pomáhat lidem, kteří přišli o svůj domov, vinou války, adaptovat se na život v novém prostředí. Jak zpočátku Číst dále…

Vánoční posezení na DM

Dne 11. prosince 2023 jsme se všichni z domova mládeže sešli na předvánočním posezení u stromečku ve školní jídelně. Žáci si připravili nejen kulturní vystoupení, humorné scénky nebo zpěv při kytaře, ale i povídání o vánočních tradicích. Na závěr tohoto Číst dále…

Setkání s amatérským filmem

Dne 13. listopadu 2023 se uskutečnila beseda ,,Setkání s amatérským filmem” s panem Janem Novákem, který nejprve žákům vysvětlil, jak se dokumentární film připravuje, natáčí a upravuje. Následně promítal své filmové dokumenty natočené nejen v Domažlicích a jejich okolí, ale Číst dále…