Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice.

Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků ve školách a výchovných zařízeních, hájí práva a zájmy nezletilých žáků.

Záleží nám na vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi dětmi, učiteli a rodiči. Chceme, aby byli rodiče považováni za partnery, kterým na vzdělání vlastních dětí záleží.

Činnost Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice je zaměřena na:

 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole
 • zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání
 • koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy
 • vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli
 • spolupráci s vedením školy a zřizovatelem školy

Kontaktní údaje:

Předseda: Jana Jankovcová
Zapisovatel: Barbora Bělinová,DiS

Účetní- daňový poradce: Zdeňka Královcová
Členové: Palenčárová, Kozáková

Zástupci ze strany školy VOŠ, OA a SZŠ Domažlice:

Mgr. Věra Prantlová – ředitelka školy
Mgr. Kristina Bendová – zástupce ředitele

Příspěvky na žáka:

400,- ročně (v případě sourozenců platí pouze starší osoba).

Příjmy Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary.

Prosím o uhrazení příspěvků do konce listopadu na číslo účtu Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice:

123-5219200237/0100

Čerpání fondu:

 • nákup cen na školní a okresní olympiády v jazycích
 • nákup cen pro ocenění nejlepších studentů za středoškolskou odbornou činnost
 • nákup cen na soutěže v psaní na klávesnici
 • příspěvky na maturitní plesy jednotlivým třídám 4 000,-Kč
 • příspěvky na maturitní zkoušky jednotlivým třídám 3 000,-Kč
 • nákup cen do soutěží a občerstvení pro přednášející v domově mládeže
 • odměny za nejrůznější další školní soutěže
 • podpora projektu ,,Fiktivní firma“- platby za dopravu, spotřební materiál na prezentaci, apod.

Základní údaje:

Spisová značka: 
L 9913 vedená u Krajského soudu v Plzni 
zapsáno 7. října 2021

Název: 
Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice z.s. 

Sídlo: 
Erbenova 184, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 

Identifikační číslo: 
11853964 

Právní forma: 
Spolek 
zapsáno 7. října 2021

Příloha: Sponzorská smlouva