Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Kód oboru: 53-41N/11

Diplomovaná všeobecná sestra – akreditace platná od ledna 2020 do ledna 2026, forma vzdělávání denní, kombinovaná.

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce v EU i ostatních zemích. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z cizího jazyka, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech, komplexní zkouška z humanitních věd (psychologie, pedagogika a etika v ošetřovatelství) a obhajoba absolventské práce na zvolené téma.

Každý student na obou oborech disponuje aktivní znalostí nejméně jednoho cizího jazyka. Studentům na obou oborech je umožněna profilace prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů.

Přijímací řízení

Podání přihlášky (musí obsahovat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

  • přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy www.oadomazlice.cz nebo je možné si je osobně vyzvednout v sekretariátu školy ( na přihlášce prosíme uvést, který jazyk uchazeč preferuje; je potřeba ovládat jazyk na úrovni maturitní zkoušky, ale maturitní zkouška z vybraného jazyka není podmínkou) – na zadní straně přihlášky uvádějte pouze výsledky u maturitní zkoušky
  • k přihlášce je potřeba dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení Studenti budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě výsledků maturitního vysvědčení ze SŠ.

Tematické okruhy přijímací zkoušky na zkrácenou formu vzdělávání obor Diplomovaná všeobecná sestraobor Diplomovaná všeobecná sestra

Školné 3 000 Kč za školní rok

Další informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech:

Sekretariát školy: 379 724 581

Zástupce pro VOŠ PhDr. Ivana Fröhlichová (Havlíčková): 731 433 020

Přihlášky ke studiu:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května. Pro 2. kolo přijímacího řízení do 30. srpna. Další kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě nenaplnění počtu z 1. a 2. kola. Součástí přihlášky by měla být kopie maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeči nebudou mít vykonánu maturitní zkoušku do 31. května, je nutné pro 1. kolo přijímacího řízení do 25. června doručit škole úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. U kombinované formy není podmínkou praxe v oboru.

Zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem.

Formulář:

“Přihláška ke studiu na VOŠ” (SEVT č. 491520). S vyplněnou přihláškou zašlete potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši 300,– Kč na účet č. 101285287/0300, variabilní symbol = rodné číslo.

1. kolo přijímacího řízení: 25. června 2020

Kombinovaná forma vzdělávání

Teoretická výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 13:30 do 19:55

Na teoretickou výuku navazuje ošetřovatelská praxe a období pro získávání zkoušek a zápočtů

Délka vzdělávání: 3,5 roku

Ukončení vzdělání:

Absolutorium – zkouška z cizího jazyka (německý nebo anglický jazyk), zkouška z odborných předmětů a obhajoba absolventské práce

Titul DiS. – za jménem (diplomovaný specialista v oboru)