Podrobné informace o škole

Typ školy:   státní

Zřizovatel:   Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Datum vzniku:   1. září 1956

IČO:   48342939

IZO:   048342939

REDIZO (IZO ředitelství):   600008932

Bankovní spojení – ČSOB:   101285287/0300

Ředitel školy:   Mgr. Věra Prantlová, tel., fax: 379 722 346

Zástupce ředitele pro SOŠ:   Mgr. Kristina Bendová – statutární zástupce ředitele

Zástupce ředitele pro VOŠ:   PhDr. Ivana Fröhlichová (Havlíčková)

Výchovný poradce:   Ing. Marie Kabůrková

Sekretariát:   pí Jana Ulrychová, tel. 379 724 581, 379 778 138, mob. 725 745 085

Hospodářský úsek:   pí Ivana Jelínková – hospodářka, tel. 379 482 840

                                      pí Ludmila Brázdová – finanční účetní, tel. 379 482 840

Počet tříd celkem: 21

 • obor Obchodní akademie: 4 třídy
 • obor Informační technologie: 4 třídy
 • obor Zdravotnický asistent: 4 třídy
 • obor Sociální práce a sociální pedagogika (denní forma): 0 tříd
 • obor Sociální práce a sociální pedagogika (kombinovaná forma): 4 třídy
 • obor Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma): 2 třídy
 • obor Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma): 3 třídy

Jídelna a internát

Cena stravného od 1. 1. 2023

 • cena stravenky (žáci, studenti): 38,–
 • cena celodenního stravování (žáci, studenti): 107,–
 • cena ubytování (měsíčně): 1 500,–
 • cena oběda pro cizí strávníky: 83,–
 • cena celodenního stravování pro cizí strávníky: 215,–

Ubytování

 • komerční cena pro veřejnost bez sociálního zařízení: 300,–
 • komerční cena pro veřejnost se sociálním zařízením: 400,–

V případě dalších informací se obraťte na DM, ulice Boženy Němcové, tel: 379 722 386.