Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Věra Prantlová

ředitelka školy

e-mail: veraprantlova@ekodom.cz

Mgr. Kristina Bendová

zástupkyně ředitele školy pro SOŠ
statutární zástupce ředitele

e-mail: bendova@ekodom.cz

PhDr. Ivana Fröhlichová

zástupkyně ředitele pro VOŠ

e-mail: frohlichova@ekodom.cz

Ing. Marie Kabůrková

výchovný poradce

e-mail: kaburkova@ekodom.cz

konzultační hodiny:
Kabinet OA: středa 10:00 - 11:30
Kabinet SZŠ: pondělí 9:00 - 10:30

Kontakty na pedagogické pracovníky

Jméno a příjmení

E-mail

Mgr. Kristina BENDOVÁ

MUDr. Miroslava BENEŠOVÁ

---

Bc. Štefan ČÁNI

Mgr. Nikol DUŠKOVÁ

Lenka EISENHAMEROVÁ, DiS.

---

PhDr. Michal FRČEK

PhDr. Ivana FRÖHLICHOVÁ

Mgr. Lenka FOISTOVÁ

Mgr. Lenka FOŘTOVÁ

Mgr. Eva GABRIELOVÁ

Mgr. Jana GIBFRIEDOVÁ

JUDr. Jaroslav HANUŠ

Mgr. Miroslav HANZLÍČEK

---

Bc. Jakub HAVLÍČEK

---

Mgr. Hana HRADECKÁ

Jakub JANSA

Mgr. Helena KABOURKOVÁ

Ing. Marie KABŮRKOVÁ

Bc. Martina KOSTÍNKOVÁ

PaedDr. Jana KOUBOVÁ

Mgr. Pavel KOVÁŘ

Mgr. Jana KŘIVKOVÁ

Ing. Zdeněk KUBALÍK

Mgr. Irena KUBALOVÁ

MUDr. Tomáš KUČERA

Mgr. Jana LÁSKOVÁ

Mgr. Anna LÍKAŘOVÁ

Mgr. Stanislava MAJEROVÁ

Ing. Jindra MASTNÁ

Mgr. Miroslav MÁLEK

Matyáš MAŠEK

Ing. Klára MIKOVČÁKOVÁ

Mgr. Gabriela MILSIMEROVÁ

Veronika NĚMCOVÁ

Mgr. Martina NOHAVCOVÁ

Karolína OLEJNÍKOVÁ

MUDr. Irena PAULEROVÁ

---

Mgr. Ondřej POLÁK

Ing. Čestmír POPELKA

Mgr. Věra PRANTLOVÁ

Mgr. Drahomíra RYNEŠOVÁ

Ing. Jan ŘEZNÍČEK

MUDr. Marie SLADKÁ

---

Ing. Eva SMAZALOVÁ

Miroslav STAHL

Mgr. Andrea STRAKOVÁ

Ing. Lucie ŠACHOVÁ VONDROVICOVÁ

Ing. Marie ŠANDOVÁ

Mgr. Irena ŠLAJSOVÁ

MUDr. Lucie ŠPERLOVÁ

---

Bc. Zdeňka ŠTICHOVÁ

Mgr. Alena ŠUSTROVÁ

Mgr. Lucie ŠVAJNEROVÁ

Mgr. Jana TICHÁČKOVÁ

MUDr. Pavlína TIMUROVÁ

Mgr. Miroslav VALENZ

Bc. Helena VANEŠOVÁ

Vojtěch VANĚK

Renata VOLFÍKOVÁ

Ing. Marie VONDROVICOVÁ

Marie WEINFURTOVÁ

Tomáš ZAHRADNÍK

Václav ZAHRADNÍK

MUDR. Kamil ZÁBRANSKÝ

Mgr. Květa ŽIŽKOVÁ