Kurz pro sociální pracovníky

Krátkodobé kurzy pro sociální pracovníky

Kurzy dalšího vzdělávání – základní informace

Anotace modulů dalšího vzdělávání

Přihláška na kurz dalšího vzdělávání

V případě zájmu kontaktujte PhDr. Ivanu Fröhlichovou – 731 433 020

Kurz pro pracovníky v sociálních službách

(akreditováno MPSV, v souladu s platnou legislativou)

Od 6. května 2009 zahajujeme kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurz je v rozsahu 204 hodin, úspěšní absolventi obdrží osvědčení, na základě kterého se mohou uplatnit v různých oblastech sociální péče u státních i nestátních poskytovatelů. Do tohoto kurzu je možno přijmout ještě omezený počet zájemců, kurzovné činí 6 000 Kč na osobu (po dohodě zájemce se zaměstnavatelem je možná jeho plná nebo částečná úhrada). Případní zájemci mohou kontaktovat Mgr. Věru Prantlovou na čísle 725 526 350. Výuka jednou týdně v odpoledních hodinách.

Dotazy na frohlichova@ekodom.cz, 731 433 020.