Školní jídelna

Naše zařízení stravuje 350 osob. Má 5 pracovníků, pracovní doba je od 6:00 do 14:30 hodin. Podrobné informace o podmínkách stravování obdrží každý strávník vždy k 1.9. při zahájení školního roku. Vaše případné podněty a připomínky ochotně přijme vedoucí ŠJ p. Alena Konopíková tel. 379 724 156.

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005 Sb. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Školní jídelna a kuchyně jsou moderně vybavená zařízení, kde se pro studenty, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky připravují denně dvě hlavní jídla, polévka a saláty. Snídaně a večeře se vaří pro studenty, kteří jsou ubytováni na domově mládeže.

Máme zavedený čipový systém. Čip dostane každý strávník na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování a používá ho při odběru stravy, na kterou se přihlásil v daném měsíci. Cena čipu je 115,–Kč. Všichni strávníci jsou automaticky na konci měsíce přihlášeni na další měsíc. viz Vnitřní řád školní jídelny, kapitola 4

Zaměstnanci školní jídelny se snaží kvalitně zabezpečovat stravování pro všechny strávníky usilovnou prací, úsměvem a dobrou náladou při výdeji obědů, snídaní a večeří.

Kolektiv zaměstnanců tvoří Alena Konopíková (vedoucí školní jídelny), Daniela Šmejkalová (hlavní kuchařka), Blanka Höllová (kuchařka), Marcela Kopecká (kuchařka), Jiřina Holubová (kuchařka).

Odhlašování obědů: oběd musí být odhlášen nejpozději do 07:00 h příslušného dne.

V době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole mohou strávníci odebrat školní oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti. Pokud další dny strávník obědy neodhlásí, hradí podle § 119 a § 121 školského zákona č. 561/2004 Sb. a dalších prováděcích právních předpisů plnou cenu oběda jako cizí strávník, tj. 83,- Kč místo 38,- Kč.

Možnosti odhlášení:

  1. ve školní jídelně pomocí elektronického čipu
  2. osobně u paní Konopíkové
  3. telefonicky na čísle 379 724 156
  4. e-mailem na adresu: odhlasitobed@ekodom.cz

Fotografie školní jídelny