Přijímací řízení

Nenalezeny žádné výsledky přijímacího řízení.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

SOŠ

uzávěrka přihlášek pro 1. termín přijímacího řízení – 1. března 2024

1. kolo JPZ –  12. dubna 2024

2. kolo JPZ –  15. dubna 2024

rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: 2. května 2024

VOŠ

uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení – 31. května 2024

uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení – 25. srpna 2024

1. termín přijímacího řízení – 20. června 2024

2. termín přijímacího řízení (v případě nenaplnění po 1. kole) – 29. srpna 2024

Kritéria přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných studentů:

  • obor Obchodní akademie  –  30
  • obor Informační technologie  –  30
  • obor Praktická sestra –  30
  • obor Sociální práce a sociální pedagogika  –  30 (denní forma)
  • obor Sociální práce a sociální pedagogika  –  40 (kombinovaná forma)
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra – 30 (denní forma)
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra – 40 (kombinovaná forma)