Vánoční posezení na DM

Dne 11. prosince 2023 jsme se všichni z domova mládeže sešli na předvánočním posezení u stromečku ve školní jídelně. Žáci si připravili nejen kulturní vystoupení, humorné scénky nebo zpěv při kytaře, ale i povídání o vánočních tradicích. Na závěr tohoto příjemného setkání jsme si společně zazpívali vánoční koledy.

Jaroslava Ebertová – vedoucí vychovatelka