Vycházka na Baldov

Dne 12. června 2024 jsme opět uskutečnili vycházku na vrch Baldov a žáky seznámili s historií tohoto památného místa. U táborového ohně jsme si užívali společné chvíle vyprávěním, zpěvem, zábavnými soutěžemi a opékáním vuřtů. Vycházka se vydařila. Byla to naše poslední společná akce v tomto školním roce a už se všichni těšíme na prázdniny.

Jaroslava Ebertová – vedoucí vychovatelka