Beseda na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy

Dne 3. dubna 2024 nás opět navštívil pan Tomáš Řehák. Besedoval s žáky na téma ‚‚Sex, AIDS a partnerské vztahy”.  Na základě vlastních zkušeností se podělil o své nezapomenutelné postřehy, někdy i velmi smutné zážitky, při setkání s těžce nemocnými lidmi nemocí AIDS. Přednášející se také snažil vtipnou a poutavou formou vzbudit u žáků zodpovědný přístup k otázkám budoucího partnerského soužití.  Beseda probíhala v přátelské atmosféře, žáci měli spoustu otázek, na které jim pan Řehák ochotně odpovídal.

Jaroslava Ebertová – vedoucí vychovatelka