Beseda na téma “Prevence sociálně patologických jevů”

Dne 30. 1. 2024 proběhla beseda na téma “Prevence sociálně patologických jevů” s panem Bc. Čánim, který varoval žáky před požitím drog, kouření a alkoholu, před šikanou a jinými patologickými jevy.

Jaroslava Ebertová – vedoucí vychovatelka