Cizinec není našinec, nebo?

Dne 18. března 2024 jsme v domově mládeže uskutečnili besedu ,,Cizinec není našinec, nebo?” Přednášejícím byl pan Bohumil Novák. Žákům vysvětlil, jak pomáhat lidem, kteří přišli o svůj domov, vinou války, adaptovat se na život v novém prostředí. Jak zpočátku pro ně je velmi těžké zvyknout si na odloučení od rodiny a učit se českému jazyku. Dále pan Novák hovořil o své profesi sociálního pracovníka ve vězeňské službě, žáci se dozvěděli poznatky o práci s vězni po propuštění a o jejich následném zařazení do společnosti a zaměstnání. Beseda byla pro nás všechny inspirativní, zakončena hrou na kytaru samotným panem Novákem.

Jaroslava Ebertová – vedoucí vychovatelka