Pasování prváků na VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Pasování prváků na VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Jednoho podzimního dne se do 1. ročníku oboru OA nahrnuli studenti 4. OA a nastal okamžik, na který se všichni čtvrťáci těší: pasování prváků.
Studenti 1. ročníku museli odpovědět záludné znalostní otázky typu „Jaké je jméno školního výchovného poradce?“ (asi pro případ, že by si chtěli stěžovat na špatné chování studentů 4. ročníku). V případě, že student odpověděl správně, čekalo jej pouze pasování, v případě, že odpověď byla špatná, dostal ještě chutný, byť nevábně vyhlížející pokrm pro podporu paměti a pasování bylo až pak.

Pasování se konalo také na oboru Zdravotnický asistent. Tady musel každý student 1. ročníku slavnostně slíbit, že: „… do školy bude choditi, na záchodech nebude kouřiti, přečká hodin nudu, s úsměvem se bude učiti a učitele nebude zlobiti.“ To vše musel odpřisáhnout na lidské lebce (samozřejmě umělé – učí se na ní somatologie a další zdravotnické předměty). Pak následovalo pasování (lidskou kostí – taktéž určenou k odborné výuce) a ochutnávka pokrmu hnědé barvy. Po zapití nápojem ze stříkačky bylo pasování hotové. Pasování proběhlo i na oboru Informační technologie.