Mimořádná prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu (8. října 2018)

Mimořádná prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu

V pondělí 8. října 2018 využili žáci tříd 4. IT a 2. IT nabídku navštívit zdarma reprezentativní prostory Pražského hradu, kde se odehrává veškerý ceremoniální život prezidentského úřadu. Zde prezident republiky přijímá zahraniční hosty, jmenuje ministry, soudce a generály, případně pořádá státní večeře či kulturní akce.

Tyto prostory se lidem otevírají zpravidla dvakrát do roka, v souvislosti s oslavami státních svátků 8. 5. a 28. 10.

Navštívili jsme např. Španělský sál, Rudolfovu galerii či Sloupovou síň s Rothmayerovým sálem, Zrcadlový salon, Skleněný salon atd.

Letošní rok přichystal také novinky. V expozici jsou   v Rothmayerově sále vystaveny nejen české řády, ale i vysoká zahraniční vyznamenání, která během svého funkčního období obdržel současný prezident republiky, k vidění jsou také   návrhy na podobu Řádu bílého lva po roce 1990.

Novinkou  je i představení upraveného Brožíkova salonu. K dosavadním dvěma malbám Václava Brožíka ze sbírek Pražského hradu do salonu přibyla další díla zapůjčená z Galerie hlavního města Prahy včetně portrétu jeho manželky. V této místnosti například prezident přijímá k rozhovoru nové velvyslance.

V Rudolfově galerii jsme si mohli  prohlédnout velkou slavnostní tabuli. Její součástí je kolekce 15 ručně foukaných křišťálových váz, které pro Pražský hrad u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR vyrobila firma Moser.

Po prohlídce jsme se vydali po tzv. Královské cestě, kudy procházely korunovační pochody českých králů. Prošli jsme se po Karlově mostě, prohlédli si Staroměstskou radnici a svoji cestu jsme zakončili u Obecního domu na náměstí Republiky.

Poté  jsme měli rozchod, tento čas  jsme vyplnili návštěvou obchodního centra PALLADIUM.