Pasování ajťáků (11. září 2018)

Pasování ajťáků (11. září 2018)

V  úterý   11. září 2018  pasovali  žáci 4. IT  do řad středoškoláků nové prváky – žáky třídy 1. IT, kde je třídní učitelkou Mgr. Irena Šlajsová. Noví žáci to rozhodně neměli jednoduché – „uvítací komise“ si pro ně připravila záludné otázky, na které museli prváci odpovědět. Když jejich odpověď nebyla správná, museli si dát „vtipnou kaši“, kterou pro ně čtvrťáci připravili. Odměnou pro každého prváka bylo pasování  Šimonen Švajnerem, malá sladká odměna a v neposlední řadě také placka zavěšená na krk s označením PRVÁČEK 2018/2019.

Na závěr čtvrťáci popřáli novým žákům úspěšné studium a pěkná středoškolská léta na OBCHODCE V DOMAŽLICÍCH.