3. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2018/2019

diplom oadomazlice 2019

3. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2018/2019

Naše škola byla na zahajovací poradě ředitelů 27. 8. 2019 oceněna náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu , Mgr. Ivanou Bartošovou, a vedoucí OŠMS KÚPK, JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, MBA v soutěži o Nejúspěšnější školu v krajských kolech soutěží. V kategorii středních škol jsme obdrželi 3. místo, vyhodnocení bylo zpracováno OŠMS KÚPK na základě výsledkových listin krajských kol, zohledněn byl i počet žáků škol.

diplom oadomazlice 2019

pohar oadomazlice 2019