Průvodcovské zkoušky nově

pruvodcovske zkousky 2019

Průvodcovské zkoušky nově

27. září 2019 dvě studentky 4. ročníku – Jana Skaláková a Michaela Červená úspěšně absolvovaly průvodcovské zkoušky. Ty si však nenechal ujít ani Jan Fait , absolvent naší školy, který v oboru cestovní ruch vyhrál dvě republikové soutěže a při studiu na vysoké škole již bude pracovat jako profesionál v cestovním ruchu.

Státní průvodcovské zkoušky letos probíhaly trochu jinak. Co tedy bylo nové? Okruhy teoretických znalostí z oboru cestovního ruchu, dějin architektury, služeb CR a modelových situací se podobaly těm v předchozích letech. Studenti však na každý okruh psali písemný test, který museli splnit na 75%. Nová však byla jazyková zkouška. Zájemci o zkoušku prokazovali jazykové dovednosti ve volném i doslovném překladu textu a  v modelových konverzačních situacích týkajících se cestovního ruchu. Poslední části zkoušky bylo praktické průvodcování po městě Domažlice, kde každý ze studentů prováděl určitou částí města. Nově celou zkoušku také prováděla PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka školy cestovní ruchu Tyrkys se sídlem v Praze.

Všechny tyto části zkoušky studenti absolvovali úspěšně a odměnou pro ně bylo získání dokumentu –  Osvědčení /vysvědčení na oficiálním SEVT dokumentu s kulatým razítkem a státním znakem, který má kvalifikační dovětek EU, nejvyšší možný stupeň kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání. Toto státní osvědčení usnadňuje výkon činnosti v zahraničí – velmi důležité pro průvodce nebo delegáty.

Studentům tedy gratulujeme k získání tohoto osvědčení a jak píše paní doktorka na svém facebooku: „Vítejte mezi profesionály“.

pruvodcovske zkousky 2019