Soutěž Region 2013

Soutěž Region 2013

tým 3. OA – 3. místo
Lucie Veselková a Žaneta Bednářová – 6. a 12. místo

Soutěž Region 2013

Dne 24. a 25. ledna 2013 pořádala Střední odborná škola obchodu užitého umění a designu v Plzni třetí ročník soutěže Region 2013 – soutěž škol zaměřených v ekonomickém směru na cestovní ruch (obchodní akademie a školy plzeňské regionu, hotelové školy např. Poděbrad, Ústí nad Labem či Prahy).

Soutěž byla rozdělena do dvou dnů. První den probíhala prezentace produktů v cestovním ruchu – týmy připravovaly třídenní poznávací zájezd po ČR a jednotlivci v cizím jazyce prezentovaly svůj region. Druhý den pak studenty čekal test ze znalostí z geografie cestovního ruchu, dějin umění, architektonických slohů a služeb v cestovním ruchu. Tým VOŠ,OA a SZŠ Domažlice ve složení Michaela Ulrychová, Pavla Karabinová a Stanislava Majerová (všechny studentky 3. ročníku OA Domažlice) dosáhly vynikajícího úspěchu, kdy se z 8 týmů z ČR umístily na 3. místě a od poroty za svoji prezentaci první den dosáhly maximálního počtu bodů. Porota se skládala ze zástupců ředitelů cestovních kanceláří, informačních center a vyučujících CR. V kategorii jednotlivců, která je od letošního roku novinkou, se soutěžilo v německém, anglickém, francouzském, španělském a ruském jazyce, kde každý soutěžící musel prokázat svoje jazykové dovednosti při svojí prezentaci a potom v konverzaci s porotou. Druhý den i jednotlivce čekal nelehký test znalostí z cestovního ruchu. V této kategorii si velmi dobře vedly i studenty teprve druhého ročníku OA Lucie Veselková a Žaneta Bednářová, které v kategorii jednotlivců obsadily ze 17 účastníků 6. a 12. místo.

– Fotky zde –