„Adapťák“ 1. PS (16. září 2021)

„Adapťák“ 1. PS

Ve čtvrtek, 16. září 2021, se žáci třídy 1. PS vydali vlakem z Domažlic do Havlovic a dále po zelené turistické značce Čertovou naučnou stezkou okolím Babylonu. Stezka vznikla v roce 2010, její délka je 11 km a má 21 zastávek zaměřených na přírodu a historii. Byla spolufinancována Evropskou unií celkovými náklady ve výši cca. 40 miliónů Kč. Informační tabule popisují místní faunu a flóru.

První zastávka byla u Akvaduktu, kde jim byl vysvětlen účel této mostní stavby, která prošla novou rekonstrukcí v roce 2010. Potom se zastavili u dřevěného čerta a podařilo se jim rozpohybovat viklan Čertův kámen (odtud také pojmenování stezky). Při rozemnutí jehlic statné douglasky tisolisté ucítili svěží vůni pomerančů. Kolem hmyzího hotelu došli k dřevěnému vodníkovi v letovisku Babylon, kde si zahráli seznamovací hry a rozděleni do tří družstev plnili zadané úkoly.

Občerstveni v místní babylonské sauně se zastavili u bývalého Horního Pařezovského rybníka – dnes krajinářský přírodní park. Kolem Babylonského rybníka (Dolní Pařezovský rybník) došli na cyklostezku  a kolem dalších zastavení – Černý rybník, přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka a osada Pila – v okolí Pily jsou jezírka, která vznikla zatopením starých žulových lomů – došli zpět do Havlovic a vlakem do Domažlic s přáním pohodového třídního kolektivu, ve kterém nebude váznout komunikace, budou se mít rádi a vzájemně si pomáhat.