Jazyková exkurze do rakokuského Hallstattu (20. září 2021)

Jazyková exkurze do rakouského Hallstattu

Začátek školního roku jsme po letních prázdninách zase rádi přivítali a 20.září 2021 jsme zorganizovali školní jazykovou exkurzi, kterou jsme kvůli koronavirové pandemii a distančnímu způsobu výuky v předchozím školním roce nemohli zrealizovat. O to více jsme se všichni, jak studenti, tak učitelé, těšili na naše společné zážitky z objevování a obdivování nových zajímavých míst v německy mluvících zemích. Věříme, že se poznání  německých reálií a kultury na vlastní kůži  pozitivně odrazí při skládání maturitní zkoušky z němčiny.

Vybrali jsme si rakouskou cestu do Hallstattu, která svou ojedinělou polohou v Salcburské solné komoře na úpatí Dachsteinského pohoří Severních vápencových Alp právem patří na seznam světového dědictví UNESCO.

V brzkých ranních hodinách jsme se z naší domoviny vydali do této zajímavé destinace Horních Rakous, abychom během dne časově stihli náš bohatý program. Po příjezdu do Hallstattu jsme směle korzovali podél pobřeží rozlehlého Hallstattského jezera s krásným výhledem na vysoká strmá skaliska Dachsteinu, na jehož úpatí jsou rozesety domky této obce s asi 1000 obyvateli. Poté naše kroky vedly ke kostelu se hřbitovem a kostnicí, ve které je uloženo několik set lebek zesnulých obyvatel. Každá lebka je opatřena datem narození a úmrtí, jménem člověka, přičemž tyto údaje jsou napsány v barevném provedení. Během následného hodinového rozchodu jsme si prohlédli romanticky malebný Hallstatt, muzeem a nádhernou krajinou. Dalším bodem programu byl lanovkový výstup na Dachsteinské pohoří. V rámci první mezizastávky došlo i na slíbenou lehčí turistiku, která spočívala v pěším zdolání strmé cesty vzhůru ke vchodu do jedné z jeskyní, která je součástí velkého jeskynního systému charakteristického pro toto pohoří. Šlo o Obří ledovou jeskyni v nadmořské výšce kolem 1420 m. Během hodinové komentované prohlídky se světelnými a zvukovými efekty jsme prošli jejími částmi jako je např.  Ledový palác, Ledová kaplička či Dom krále Artuše. Dále jsme pokračovali kabinovou lanovkou až na samotný vrchol k vyhlídce Pět prstů. Kvůli nepřízni počasí na vrcholu hor jsme se nemohli kochat výhledem do okolí, a proto jsme využili příjemného posezení v horské restauraci, kde jsme se všichni občerstvili a odpočinuli si. Na závěr naší exkurze jsme sjeli lanovou dráhou a pokochali se hezkými výhledy na majestátně tyčící se skaliska dolů k našemu autobusu. Pak jsme se vydali plni dojmů a zážitků domů.

Studenti OA a SZŠ Domažlice