Zahájení výuky na VOŠ – 1. ročníky kombinovaná forma

1  ročník Diplomovaná všeobecná sestra – 14.9. 2023 v 9:00 v budově SZŠ, Chodské náměstí 97

1.ročník  Sociální práce – 14.9. 2023 v 10:00 v budově SZŠ, Chodské náměstí 97