Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro šk. rok 2023/2024

V případě přijetí je nutné zaplatit 1. splátku školného (1 500,- Kč) do 15ti dnů ode dne obdržení rozhodnutí (vyhl. č. 10/2005 Sb., § 15). Úhradu proveďte na účet u ČSOB Domažlice č. 101285287/0300, VS rodné č. bez lomítka.