Vycházka na Baldov s táborákem k zakončení školního roku

Závěrem školního roku, dne 27.6.2023 jsme opět uskutečnili společnou vycházku k památníku na Baldově. U táborového ohně opékali vuřty a zpívali při kytaře. Této akce se zúčastnili i někteří žáci, kteří byli dříve ubytováni v domově mládeže. Naším přáním je, aby se společné posezení na Baldově stalo tradicí k setkávání současných i bývalých žáků a studentů domova mládeže.

Jaroslava Ebertová – vedoucí vychovatelka