Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019

Výzvy k podání nabídek

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení

Zprávy o činnosti organizace

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení

Výroční zprávy o činnosti školy

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení

Výroční zprávy o poskytování informací

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 20231. 1. 202431. 12. 2024Výroční zprávy o poskytování informacíZverejnovani-informaci-vyrocni-2023.pdf

Rozpočet školy

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení
Schválené rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy na roky 2025 a 2026 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem1. 1. 202431. 12. 2024Rozpočet školyrozpocet_2024.pdf

Výkaz zisku a ztráty

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení
Výkaz zisku a ztráty za rok 20231. 1. 202431. 12. 2024Výkaz zisku a ztrátyVykaz-zisku-a-ztraty-k-31.-12.-2023.pdf

Rozvaha

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení
Rozvaha za rok 20231. 1. 202431. 12. 2024RozvahaRozvaha-k-31.-12.-2023.pdf

Ostatní dokumenty

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení
Vnitřní předpis o provozování kamerového systému27. 6. 2024-Ostatní dokumentyVnitrni-predpis-o-provozovani-kameroveho-systemu.pdf
Zásady pro čerpání FKSP 20241. 1. 202431. 12. 2024Ostatní dokumentyzasady-pro-cerpani-fksp-od-1-1-2024.pdf
Vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvu (od 1. ledna 2024)1. 1. 2024-Ostatní dokumentyVnitrni-predpis-nahrazujici-kolektivni-smlouvu-2024.pdf
Vnitřní oznamovací systém13. 11. 2023-Ostatní dokumentySmernice-k-VOS-od-1.11.-2023.pdf
Stanovení sazeb úhrad za poskytované služby1. 9. 2021-Ostatní dokumentysazby-za-sluzby-20210901-web.pdf
Organizační schéma řízení a odpovědnosti platné od 1.9.20201. 9. 2020-Ostatní dokumentyorganizacni-schema-rizeni-a-odpovednosti-od-1-9-2020.pdf

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Název záznamu Datum vyvěšení Datum sejmutí Kategorie Dokument ke stažení
Žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. (1. března 2022)9. 6. 2022-Žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.sdeleni-k-zadosti-o-poskytnuti-informace.pdf
zadost-o-informace-ohledne-nezakonneho-zneuzivani-statni-moci-proti-svobode-slova-timova.pdf