„Prváci“ poznávají Domažlice

Městské informační centrum navštívily v prosinci první ročníky všech oborů naší školy, tj. praktická sestra, obchodní akademie i informační technologie. Pracovnice domažlického „íčka“ nám v angličtině představila služby, které toto zařízení poskytuje pro veřejnost tzn. pro občany města a pro návštěvníky Chodska.

Mnoho našich studentů dojíždí do naší školy z jiných měst Plzeňského kraje, a tak se díky kvízu mohli dozvědět více informací o našem městě. Pracovní list obsahoval různé úkoly a pomocí letáčků v angličtině bylo třeba najít odpovědi. Studenti pracovali ve skupinách a hodinu angličtiny mimo budovu školy si užili.

Zdeňka Štichová