Poslední zvonění žáků 4.PS

30.duben 2024 byl posledním školním dnem studentů 4.ročníku oboru Praktická sestra. Maturanti se loučili se svými mladšími spolužáky zvesela už od samého rána před školou. Aby jejich žertíkům neunikl nikdo z nižších ročníků, ovládli ve veselých kostýmech vstupní prostor do školy a mnohdy rozveselili svými vtípky i kolemjdoucí.

Naposledy našim čtvrťákům zazvonilo v 8:00 ráno, kdy začala třídnická hodina, během které dostali od třídní učitelky závěrečné vysvědčení. Studenti zdravotnického oboru absolvují vždy po celý 3. a 4. ročník odborné praxe v nemocnici a v ambulancích lékařů specialistů, a proto se šli také rozloučit na svá „cvičná“ pracoviště, kde je přivítali lékaři a sestry.

Když se vrátili maturanti zpátky do školy, pozvali všechny mladší spolužáky a učitele na Chodské náměstí na plácek mezi školou a muzeem, aby se společně rozloučili zábavným programem, který si čtvrťáci pro všechny připravili. Nechyběly soutěže v obratnosti při transportu pacienta na kolečkovém křesle po dlažebních kostkách, nebo transport třídního učitele vlastními silami přes překážky tak, aby se nohama nedotkl země.

V soutěžích vyhráli třeťáci, kteří byli spolu s třídní učitelkou pasováni na mazáky školy. Při pasování museli složit slib mazáků a odpovědět na odborné otázky svých starších spolužáků, a pak nechyběla drobná odměna.

Na závěr si každá třída připravila pro maturanty své rozloučení ve verších, písničkou nebo zábavným kvízem ze zdravotnické praxe. Úplnou tečkou posledního zvonění bylo rozbití džbánu čtvrťáků tak, aby si každý z maturantů mohl na památku, a hlavně pro štěstí odnést střípek či střep. Předtím ještě stihli čtvrťáci svá tajná přání napsat do barevných balónků, které pak společně vypustili k nebi.

Co víc jim všem přát? Hodně štěstí u maturity!