Pasování prváků na SZŠ

Dnes pasovali žáci 4.ročníku své spolužáky z 1.ročníku z oboru Praktická sestra na “Bažanty”. Pasování probíhalo na prostranství vedle zdravotnické školy.Úkolem prváků bylo odpovědět na záludnou otázku čtvrťáků a složit slib “Bažanta”.Poté byl žák pasován a dostal za odměnu záludnou kašičku a podivný lektvar. Všichni pak přednesli báseň, kterou dostali za úkol vymyslet ze slov se zdravotnickou tématikou. Pasována byla i třídní učitelka na “Kápo Bažantů”👍