Nový studijní obor Všeobecná sestra

Od 1. 9. 2015 otevíráme nový studijní obor 53-41-N/11 Všeobecná sestra, kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 6 měsíců

Přihlášky ke studiu: formulář „Přihláška ke studiu na VOŠ” (SEVT č. 491520). Přihláška je k dispozici na stránkách školy nebo přímo v kanceláři školy. Zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem. S vyplněnou přihláškou zašlete potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši 200,– Kč na účet č. 101285287/0300, variabilní symbol = rodné číslo.

Přihlášky přijíme do: 10. září 2015

Přijímací řízení: 15. září 2015

Více informací o oboru v sekci Vyšší odborná škola.