Návštěva poslanecké sněmovny (27. února 2019)

Návštěva poslanecké sněmovny (27. února 2019)

Ve středu 27. února 2019 se třída 4. OA zúčastnila exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Exkurze se uskutečnila na základě pozvání paní poslankyně Mgr. Barbory Kořanové, která navštívila naši školu 29. listopadu 2018 a besedovala se žáky třídy 4. OA při hodině práva.

Návštěva Poslanecké sněmovny se žákům velice líbila a od paní poslankyně jsme získali příslib zprostředkování návštěvy Poslanecké sněmovny i v příštím školním roce přímo ve dnech, kdy bude zasedat dolní komora Parlamentu ČR.

Tisková zpráva