Exkurze na Pedagogické fakultě v Plzni (7. listopadu 2022)

Exkurze na Pedagogické fakultě v Plzni (7. listopadu 2022)

V pondělí 7. listopadu 2022 se zájemci ze 4. IT zúčastnili exkurze na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni – Katedra výpočetní a didaktické techniky. Vyučující si pro ně připravili zajímavé praktické ukázky toho, co je zde možné studovat. Naši žáci se seznámili s možnostmi programování robotických modelů, 3D simulacemi či virtuální realitou. Odnesli si také informace o dalších předmětech, které se zde vyučují, např. počítačové sítě či webové technologie, kterým se věnují již nyní během svého studia.

Děkujeme všem členům KVD, kteří s námi strávili celé pondělní dopoledne a představili nám zajímavou možnost pokračování studia v „našem“ IT oboru ? .