Certifikátyz kurzu Služby v cestovním ruchu v anglickém jazyce

Certifikáty z kurzu Služby v cestovním ruchu v anglickém jazyce

Třináct žákyň a jeden žák ze 3.OA absolvovali půlroční kurz Služby v cestovním ruchu v anglickém jazyce. Po splnění všech cvičení, úkolů a testů získali certifikát.

Gratulujeme.

– Fotky z předávání certifikátů –