Adaptační vycházky 1. ročníků (září 2020)

Adaptační vycházky 1. ročníků

Začátkem září vyrazily třídy 1. OA a 1.IT na adaptační vycházku, jejímž cílem bylo seznámit se mezi sebou. Žáci se sešli v osm hodin ráno před školou a poté vyrazili z Domažlic na Vavřineček, kde si dali pauzu k odpočinku.

Žáci si potom sedli do půlkruhu a postupně se představovali (jméno, popř. věk, z jaké školy přišli apod.).

Z Vavřinečku se žáci vydali k Zelenovským rybníkům, kde si následně pořídili fotku na památku.

Kristýna Müllerová, 1. IT