Adaptační vycházka 1. PS

Adaptační vycházka 1. PS

4. září 2020 ráno jsme se sešli před zdrávkou, abychom společně strávili v novém kolektivu celé páteční dopoledne mimo školu a lépe se tak navzájem poznali. Nejdříve nás paní učitelka podplatila čokoládovou sušenkou a pak nás rozdělila do dvou skupin, abychom se vydali po stopách zdravotnictví v Domažlicích. Hravě jsme vystopovali v úkolech zašifrovaná místa, která kdysi souvisela nebo dodnes souvisí se zdravotnickou péčí ve městě. Na průzkumu městem jsme museli prokázat nejen schopnost orientace v terénu, ale i obratnost v komunikaci s kolemjdoucími, od kterých jsme měli za úkol zjistit nějaké zajímavé informace. Potom jsme si dali zmrzlinu a vydali jsme se na procházku z města vzhůru na Baldov. Tam jsme si zahráli hry na komunikaci, poznávání a na rychlé zapamatování jmen svých nových spolužáků. Počasí nám přálo, a tak jsme si společně užili příjemný páteční den. 

1. ročník PS