Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

SOŠ

3. kolo: Obchodní akademie, Informační technologie, Praktická sestra

2. kolo: Obchodní akademie, Informační technologie, Praktická sestra

1. kolo: Obchodní akademie, Informační technologie, Praktická sestra

VOŠ

3. kolo: Sociální práce – kombinovaná forma, Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

2. kolo: Sociální práce – kombinovaná forma, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

1. kolo: Sociální práce – denní forma, Sociální práce – kombinovaná forma, Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma