Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

SOŠ

1. kolo: Obchodní akademie, Informační technologie, Praktická sestra

2. kolo: Obchodní akademie, Informační technologie, Praktická sestra

VOŠ

1. kolo: Sociální práce – denní forma, Sociální práce – kombinovaná forma, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

2. kolo: Sociální práce – kombinovaná forma, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

3. kolo: Sociální práce – kombinovaná forma, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

4. kolo: Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma