Obory VOŠ

Sociální práce a sociální pedagogika

Sociální práce a sociální pedagogika

Vyšší odborná škola připravuje absolventy pro náročnou práci ve smyslu:

  • samostatného přístupu k řešení problémů na základě konkrétních podmínek
  • tvůrčího pojetí a řízení lidských zdrojů (rozhodující je práce s klientem, preventivní a poradenská činnost)
  • chápání co nejširších sociálně ekonomických souvislostí své práce

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce v EU i ostatních zemích. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z cizího jazyka, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech, komplexní zkouška z humanitních věd (psychologie, pedagogika a etika v ošetřovatelství) a obhajoba absolventské práce na zvolené téma.