Nejnovější aktuality

Doplňující volby do školské rady SOŠ a VOŠ

Doplňující volby do školské rady SOŠ a VOŠ se budou konat dne 26. září 2023 od 9:30 hod v zasedací místnosti, Erbenova 184 a ve sborovně SZŠ, Chodské nám. 97. Volen bude zástupce zletilých žáků...

Pasování prváků na SZŠ

Dnes pasovali žáci 4.ročníku své spolužáky z 1.ročníku z oboru Praktická sestra na “Bažanty”. Pasování probíhalo na prostranství vedle zdravotnické školy.Úkolem prváků bylo odpovědět na záludnou...