Poznáváme Evropu a její kulturu

eu logo

Investice do rozvoje vzdělávání

Název projektu: Poznáváme Evropu a její kulturu

Výzva: Výzva 56 – Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2186

Období realizace: Od 1.7.2015 do 31.12.2015

Získaná částka: 667 232,00

Klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
    • Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.
      Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

eu logo