Adaptační vycházka 1. OA (6. září 2021)

ADAPTAČNÍ  VYCHÁZKA – 1. OA

V pondělí 6. září 2021 jsme my – žáci třídy 1. OA – uskutečnili „ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE“. Tuto akci jsme zahájili ve třídě, kde jsme vyzkoušeli naše „výtvarné dovednosti“ a zapsali jsme svá životní motta. Poté jsme se vydali na vycházku, jejímž cílem byly Zelenovské rybníky. V cíli cesty jsme se snažili, abychom se vzájemně představili a dozvěděli se o sobě zajímavé informace. Pomohly nám k tomu různé hry, např. SEZNAMOVÁNÍ, PAMĚŤ NA JMÉNA atd. Zpět jsme zvolili cestu přes Jezero. Pořídili jsme první fotky, které budou základem naší fotodokumentace, která bude zaznamenávat celou dobu našeho studia na „Obchodce“.