Na den sestřičkou

Tento projekt umožňuje žákům 9. tříd si vyzkoušet, co vše obnáší práce zdravotní sestry. Probíhá už od roku 2018 a průběžně se na naší škole střídají žáci z Domažlicka a blízkého okolí.  Je součástí projektu Studuj srdcem.

Více informací nám může podat následující článek pro Domažlický deník. 

„Jedná se projekt, který sponzoruje Plzeňský kraj a jeho cílem je podpořit zájem o studium oboru Praktická sestra. V České republice chybí zdravotnický nelékařský personál, především zdravotní sestry, proto i naše škola je do tohoto projektu zapojena dvěma dalšími projekty a jedním z nich je právě ten dnešní – Na den sestřičkou,“ vysvětlila ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Domažlicích Mgr. Věra Prantlová.

Tento projekt má žákům základních škol ukázat, s jakou prací se budou v rámci zdravotnického povolání setkávat, pokud si obor Praktická sestra vyberou ke svému dalšímu studiu.

Pro žáky ZŠ Klenčí pod Čerchovem, Bělá nad Radbuzou, Blížejov, Staňkov, Mrákov a Kdyně, kteří doposud projekt absolvovali, bylo připraveno sedm stanovišť, kde jim byla předvedena první pomoc, práce na operačním sále, mohli si vyzkoušet simulovaný odběr krve, způsob komunikace s klienty, péči o imobilní pacienty, dále se seznámili se zásadami zdravé výživy a stravováním, s prevencí pohlavních chorob, s různými druhy antikoncepce, s kompenzačními pomůckami pro hendikepované občany, s náročnou prací se seniory a  lidmi v pokročilém věku, s nemocnými a také měli možnost seznámit se s prostředím školy a jejími žáky. Po celou dobu konání akce žáky provází učitelé SZŠ Domažlice, a žáci druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Na stanovištích odborným učitelům také vypomáhají zdravotníci z nemocnice, pracovníci záchranky nebo sociální pracovnice terénního programu centra Jana v Domažlicích.

„Děti zjišťují, co je baví, co se jim líbí, co zvládnou a na co by se měly připravit, pokud si vyberou k dalšímu studiu právě zdravotnickou školu. Někdy mě až překvapily, co všechno dokážou zvládnout,“ uvedla Anna Čiperová, učitelka ZŠ Klenčí pod Čerchovem. 

„Po ukončení celé akce je pro žáky připraveno malé občerstvení a svačina v podobě obložené bagety, nápoje a výrobků zdravé výživy, ale žáci si odnesou hlavně spoustu nových informací a zážitků z takto prožitého dne. Tento projekt bude na naší škole pokračovat až do konce roku a určitě pomůže vzbudit u dětí zájem o tuto náročnou, ale velice krásnou a záslužnou práci ve zdravotnictví,“ dodala na závěr ředitelka VOŠ, OA a SZŠ Mgr. Věra Prantlová.

(Domažlický deník)

Fotky:

https://domazlickazdravka.rajce.idnes.cz/Na_den_sestrickou/