Výstražná stávka – pondělí 27. listopadu 2023

Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců, kteří se (z níže uvedených důvodů) zapojí v pondělí 27. listopadu 2023 do výstražné stávky organizované Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, bude na tento den vyhlášeno ředitelské volno. Mimo provoz bude také školní jídelna.

Důvody pro stávku:

1. Snížení PHmax (snížení počtu odučených hodin, na které dostane škola finanční prostředky)

ZŠ – o 5 %

SŠ – o 10 %

To bude mít negativní vliv na kvalitu výuky zejména v následujících faktorech:

  • spojování tříd, které se dosud mohly dělit na menší skupiny (jazyky, odborné předměty, odborný výcvik a další)
  • úbytek volitelných předmětů a seminářů
  • na některých školách může v krajních případech hrozit i zrušení výuky druhého cizího jazyka
  • potlačení individualizace výuky (krok, který jde proti schválené vzdělávací Strategii 2030+)

Tento krok bude mít největší dopad na inovativní školy, které PHmax využívaly naplno, a proto u nich bude úbytek hodin nejvýraznější.

2. Snížení finančních prostředků na THP (technicko-hospodářské pracovníky)

Mezi technicko-hospodářské pracovníky řadíme: školníky, uklízečky, kuchařky, ekonomky, IT správce.

Budou chybět peníze pro 17 000 THP, z toho 8 000 pozic je momentálně neobsazených. Díky tomuto kroku může být velmi obtížné zajistit provoz škol, ohrožena může být mimo jiné také dostupnost školního stravování.

Závěr

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim perspektivní budoucnost.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání, zvláště v případě, že je realizováno zcela nekoncepčně a bez konzultace s odborníky s cílem ušetřit finanční prostředky za každou cenu.

Zdroj: https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1700050528/dopis_skolskych_odboru_rodicum_-_14._11._2023.pdf