Přednáška MUDr. Radima Uzla (12. prosince 2019)

radim uzel

Přednáška MUDr. Radima Uzla (12. prosince 2019)radim uzel

Ve středu 12. prosince 2019 se všichni žáci naší školy zúčastnili přednášky MUDr. Radima Uzla, který je známý popularizátor sexuologie, gynekolog, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vysokoškolský pedagog.

MUDr. Radim Uzel, CSc. publikoval mnoho populárních článků v tisku, je autorem rozhovorů a publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed.

Přednáška byla zaměřena na téma: sexuální výchova mládeže, pohlavní choroby, prevence rizikového chování a zákony. Zpestřením byly osobní zkušenosti lektora, jeho smysl pro humor a velmi příjemný rétorický projev.

Panu doktorovi patří náš dík za jeho zajímavé vystoupení.