Doplňující volby do školské rady SOŠ a VOŠ

Doplňující volby do školské rady SOŠ a VOŠ se budou konat dne 26. září 2023 od 9:30 hod v zasedací místnosti, Erbenova 184 a ve sborovně SZŠ, Chodské nám. 97. Volen bude zástupce zletilých žáků.