Celostátní kolo Finanční gramotnosti (29. dubna 2022)

Celostátní kolo Finanční gramotnosti (29. dubna 2022)

Každoročně se naši žáci pravidelně zúčastňují soutěže Finanční gramotnost, do které se letos v celé republice zapojilo téměř 21 tisíc žáků ve 3 kategoriích.  

V letošním 11. ročníku této soutěže se podařilo týmu ve složení Julie Brůžičková ze 3. ročníku oboru Obchodní akademie, Eliška Bolovanská a Jakub Koutník ze 4. ročníku oboru Informační technologie postoupit přes krajské kolo do celostátního kola, které se konalo 29. dubna v budově ČNB v Praze. V konkurenci dalších 13 týmů se jim podařilo zpracovat jednu z nejlepších případových studií a odpovědět pohotově na dotazy odborné poroty, a tím získat 1. místo v této celostátní soutěži a navázat tak na stejný úspěch z roku 2016. 

Zapojení žáků do této soutěže umožňuje poměřit znalosti s ostatními spolužáky ve školním kole a v podobě týmů v okresních a vyšších kolech s ostatními školami v celé České republice. Začíná se otázkami s jednou správnou odpovědí, přes otázky s více správnými odpověďmi až k praktickým úkolům včetně sestavování rozpočtů, získání financování či založení firmy. Krajská kola a pak i celostátní kolo jsou zaměřena právě na řešení konkrétních případových studií, které následně nejúspěšnější týmy prezentují před odbornou komisí. Na obsahové přípravě soutěže, tvorbě otázek a odpovědí, účasti v porotě i konečném vyhodnocení se podílí tým odborníků sestavený průřezově celým finančním spektrem. Odborníky tvoří zástupci středoškolských i vysokoškolských pedagogů, akreditovaní finanční poradci či odborníci, kteří mají za sebou řadu let zkušeností s tématem finanční gramotnosti. V letošním celostátním kole byl součástí poroty i ministr financí Zbyněk Stanjura a současný guvernér ČNB Aleš Michl. 

Úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.