Budoucí sestřičky se učily znakovou řeč – projekt „Odstraňujeme komunikační bariéry“

Budoucí sestřičky se učily znakovou řeč – projekt „Odstraňujeme komunikační bariéry“

Budoucí sestřičky se učily znakovou řeč – projekt „Odstraňujeme komunikační bariéry“

V úterý čekal ve škole žákyně SZŠ Domažlice zajímavý program. Z Plzeňské unie neslyšících přijely 2 sympatické lektorky znakového jazyka, aby budoucí sestřičky seznámily se znakovou řečí a vůbec s tím, jak se chovat k neslyšícím. Zkusili jsme si odezírat ze rtů – musím uznat, že je to často velice těžké. Lektorky nám pustily krátké ukázky, kdy osoba ve videu něco říkala, ale byl vypnutý zvuk. Pak jsme hádali, co to asi bylo. „333 stříbrných stříkaček přeletělo přes 333 stříbrných střech“ někteří z nás poznali, stejně tak „dobrý den“, něco však bylo na nás příliš těžké. Pak jsme si odezírání procvičili – vždy ve dvojicích. Jeden dostal sluchátka (tak hodně izolovaná sluchátka jsem snad ještě neměl), druhý říkal slova, úkolem bylo poznat, jaká slova to jsou.
Potom jsme si zahráli tichou poštu – lektorka Monika předvedla větu ve znakovém jazyce, žáci tuto větu pak měli poslat dál (ostatní byli otočeni, aby neviděli, co se ukazuje). Nakonec věta více či méně přesně doputovala na konec řady. Následovaly ještě další aktivity, při nichž jsme se dověděli ledacos zajímavého.

A jaké byly reakce budoucích zdravotníků? „Takové přednášky by měly být častěji“, řekla nám Štěpánka ze 2. ročníku. Děkujeme oběma lektorkám – Lídě a Monice za zajímavý výklad i praktické ukázky a věříme, že získané zkušenosti v budoucnu dokážeme využít.