Beseda s hejtmanem PLZEŇSKÉHO KRAJE (25. listopadu 2015)

Beseda s hejtmanem PLZEŇSKÉHO KRAJE (25. listopadu 2015)

Ve středu 25. listopadu 2015 jsme žáci 3.ročníku oborů OA, IT a ZA a 1. a 2. V0Š navštívili Krajský úřad Plzeňského kraje a seznámili se s jeho činností, s prací zastupitelstva a hejtmanem kraje – panem Václavem Šlajsem.

Usedli jsme přímo do lavic krajských zastupitelů. Nejprve nás pan hejtman přivítal a pomocí prezentace představil Plzeňský kraj. Naše znalosti o kraji prověřil test, kdy jsme vybírali ze 4 nabízených odpovědí tu správnou.

Také jsme si vyzkoušeli, jak se používá hlasovací zařízení. Dozvěděli jsme se, že v příštím roce má být instalováno zařízení nové, stávající funguje od zřízení krajů, tedy téměř patnáct let. Pan hejtman předložil několik otázek, které se týkaly např. eutanazie, trestu smrti, legalizace měkkých drog, úplného zákazu kouření v restauracích apod. Ke každému z těchto témat jsme se mohli vyjádřit v diskuzi.

Na závěr nám pan hejtman poděkoval za účast i spolupráci při diskuzi a hlasování a popřál mnoho dalších úspěchů.

– Fotky z akce –