TOPlist

 

A- A A+

Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice.

Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků ve školách a výchovných zařízeních, hájí práva a zájmy nezletilých žáků.

Záleží nám na vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi dětmi, učiteli a rodiči. Chceme, aby byli rodiče považováni za partnery, kterým na vzdělání vlastních dětí záleží.

Činnost Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice je zaměřena na:

 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole
 • zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání
 • koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy
 • vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli
 • spolupráci s vedením školy a zřizovatelem školy

Kontaktní údaje:

Předseda: Jana Jankovcová
Zapisovatel: Barbora Bělinová,DiS

Účetní - daňový poradce: Zdeňka Královcová
Členové: Palenčárová, Kozáková

Zástupci ze strany školy VOŠ, OA a SZŠ Domažlice:

Mgr. Věra Prantlová - ředitelka školy
Mgr. Kristina Bendová - zástupce ředitele

Příspěvky na žáka:

200,- ročně (v případě sourozenců platí pouze starší osoba).

Příjmy Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary.

Prosím o uhrazení příspěvků do konce listopadu na číslo účtu Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice:

123-5219200237/0100

Čerpání fondu:

 • nákup cen na školní a okresní olympiády v jazycích
 • nákup cen pro ocenění nejlepších studentů za středoškolskou odbornou činnost
 • nákup cen na soutěže v psaní na klávesnici
 • příspěvky na maturitní plesy jednotlivým třídám
 • příspěvky na maturitní zkoušky jednotlivým třídám
 • nákup permanentek do bazénu pro žáky ubytované v domově mládeže
 • odměny za nejrůznější další školní soutěže (např. nejúspěšnější mikulášský tým, volba miss)
 • příspěvek na česko-bavorský projekt
 • nákup visaček pro první ročníky
 • v rámci předmětu:,,Fiktivní firma“ proplácíme věci na soutěže, propagační materiály včetně účasti na soutěžích

Základní údaje:

Spisová značka:
L 9913 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsáno 7. října 2021

Název:
Sdružení rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice z.s.

Sídlo:
Erbenova 184, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

Identifikační číslo:
11853964

Právní forma:
Spolek
zapsáno 7. října 2021

Příloha: Sponzorská smlouva

 • Poslední aktualizace: čtvrtek 26 leden 2023, 08:28:15Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice