Proč k nám

Jsme menší škola, na které panuje přátelská až rodinná atmosféra. Vyučující si zakládají na individuálním přístupu ke každému žákovi. Uvědomujeme si však, že hlavním důvodem, proč k nám na školu žáci přicházejí, je očekávání kvalitního vzdělání. Ze všech sil se snažíme toto jejich očekávání naplnit a nabídnout jim výuku, která odráží aktuální trendy dnešního trhu práce – stále více zařazujeme práci s moderními technologiemi, samozřejmostí je též výuka dvou cizích jazyků (AJ a NJ). O příjemném a přátelském klimatu ve škole svědčí i fakt, že současný pedagogický sbor tvoří i řada absolventů naší školy.