TOPlist

 

A- A A+

Maturitní zkoušky

Rozpis ústních maturitních zkoušek - podzim 2018

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek oboru OA - květen 2018

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek oboru IT - květen 2018

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek oboru ZA - květen 2018

PMZ 2018 - Obsazení učeben

Sdělení MŠMT -– kritéria hodnocení pro maturitní období 2017/2018

Maturitní zpravodaj č. 45 – Matematika

Maturitní zpravodaj č. 44 – Cizí jazyk

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2018

Maturitní zpravodaj č. 43 - Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování

Stanovení termínů maturitních zkoušek pro obory OA, IT a Z (jaro 2017)

Maturitní kalaendář - podzim 2017

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

Časový rozpis MZ 2017 - 4. ZA

Časový rozpis MZ 2017 - 4. OA

Časový rozpis MZ 2017 - 4. IT

Maturitní zpravodaj

Žákovský průvodce maturitní zkouškou

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období 2017

Časový rozpis MZ 2016 - 4. ZA

Maturitní kalendář 2016 - Jednotné zkušební schéma

Maturitní kalendář 2016 - Jednotné zkušební schéma - podrobný přehled

Maturitní zpravodaj č. 35 - Tematické číslo ke zkoušce z matematiky – MZ 2016

V souvislosti s pozvánkami ke společné části maturitní zkoušky byl žákům otevřen výsledkový portál žáka (VPŽ) pro registraci. Na adrese vpz.cermat.cz se žáci nyní mohou registrovat prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ, který získali na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce v prosinci 2015.

Maturitní zpravodaj č. 34 - přihlašování k maturitní zkoušce

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ (jarní termín 2015)

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky na oboru OA ve šk. roce 2014/2015

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky na oboru IT ve šk. roce 2014/2015

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ - jarní zkušební období 2015

Ke stažení:

Přihláška k maturitní zkoušce

Dopis CERMATu pro ředitele škol - informace ke zkoušce z matematiky - MAT+

Povinná literatura k MZ

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - obory OA, IT, ZA

Praktické maturitní zkoušky

Okruhy k PMZ - obor ZA

Hodnocení PMZ - obor ZA

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Maturitní okruhy z NJ - obor OA

Maturitní okruhy z NJ - obor IT

Maturitní okruhy z NJ - obor ZA

Maturitní okruhy z AJ - obory OA a IE

Maturitní okruhy z AJ - obor ZA

Základní informace o maturitní zkoušce

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky. Kromě maturitního vysvědčení získává žák také protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka (AJ, NEJ) nebo z matematiky. Zkouška z českého jazyka se skládá z písemné (písemná práce a didaktický test) a ústní části. Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné (písemná práce, didaktický test a poslech) a ústní části. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Ve společné části se žák může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk nebo matematika)

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle ŠVP.

Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, které si volí z nabídky stanovené ředitelem školy.

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí, rovněž tak i v případě profilové části.

Společná část maturitní zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura,
 2. Cizí jazyk nebo matematika.

Forma zkoušek:

 1. písemná práce
 2. didaktický test,
 3. poslech,
 4. ústní zkouška (zařazena v profilové části maturitní zkoušky-týká se pouze českého a cizího jazyka)

Nabídka profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02

 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška).
 2. Ekonomika (ústní zkouška).
 3. Účetnictví (ústní zkouška).

Volitelná nepovinná zkouška (AJ, NEJ, matematika, cestovní ruch).

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01

 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška).
 2. Ekonomika (ústní zkouška).
 3. Počítačové systémy (ústní zkouška).

Volitelná nepovinná zkouška (AJ, NEJ, matematika, účetnictví).

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41 M/01

 1. Praktická zkouška z ošetřování nemocných.
 2. Psychologie a komunikace.
 3. Ošetřovatelství (ústní zkouška).

Volitelná nepovinná zkouška (AJ, NEJ, matematika, somatologie).

 • Poslední aktualizace: pátek 12 říjen 2018, 05:22:15Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice