TOPlist

 

A- A A+

Maturitní zkoušky

Stanovení termínů maturitních zkoušek OA, IT, ZA

Jednotné zkušební schéma 2022

Struktura maturitní zkoušky od školního roku 2020/21

Důležité termíny

 • Žáci si vytisknou oboustranně formulář přihlášky k MZ, který je na webu školy.
 • do 1. prosince běžného roku: Žáci odevzdají vyplněnou přihlášku k MZ pro jarní termín řediteli školy (pro podzimní termín do 27. června 2022).
 • po polovině prosince: Žáci obdrží od ředitele školy výpis z přihlášky, správnost údajů stvrdí podpisem.
 • Od 3. ledna 2022: Žáci se registrují na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) a udělí souhlas se zasíláním dokumentů.
 • Spolu s přihláškou k MZ (do 1. prosince) si mohou žáci místo původní Matematiky+ přihlásit nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující.

Matematika rozšiřující

Postup pro registraci do VPŽ a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů

Další důležité termíny:

 • do 31. března: Žáci musí řediteli školy odevzdat svůj seznam vybraných literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL.
 • 5. dubna: konání písemné práce z ČJL
 • 6. dubna: konání písemných prací z cizích jazyků
 • 26. dubna: praktická maturitní zkouška z odborných předmětů oborů OA, IT
 • 2. – 5. května: konání didaktických testů

Ke stažení:

Přihláška k maturitní zkoušce

Povinná literatura k MZ

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - obory OA, IT

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - obor ZA

Praktické maturitní zkoušky

Okruhy k PMZ - obor ZA

Hodnocení PMZ - obor OA

Hodnocení PMZ - obor IT

Hodnocení PMZ - obor ZA

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Maturitní okruhy z AJ - obory OA a IT

Maturitní okruhy z AJ - obor PS

Maturitní okruhy z NJ - obor OA

Maturitní okruhy z NJ - obor IT

Maturitní okruhy z NJ - obor PS

 • Poslední aktualizace: čtvrtek 26 leden 2023, 08:28:15Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice